December

 

  

CLASS                                                                                                                  NAME

6A

SAHIL CHAND

MISHIKA

6B

KAYNA

SUMIT

6C

PARUL

S.AMAN

6D

DIYA

VINITA

6E

SHIVANK  SINGH

AMIT SINGH KHHATRI

7A

BIKRAM

MANSHI

7B

KAMAKSHI

RAJNEESH

7C

SHRISHTI

NILESH RANA

7D

ASHISH SINGH BHANDARI

HEMKARAN SINGH

7E

TANISHKA

KHUSHI

8A

ABHAY

SAHARSHA

8B

SAKSHI

ANKITA

8C

MEGHA DWIVEDI

AKANSHA DWIVEDI

8D

DIYA NEGI

EKTA CHAUHAN

9A

SHUBHAM  KARKI

 

9B

YOG BAHADUR

 

9C

SHRUTI

PANKAJ NEGI

9D

RADHIKA

KRISHNA

9E

SWETA

DAYANAND

10 A

SAKSHI BISHT

 

10 B

AMISHA KHURAL

ANSHIKA

10 C

AKHILESH SAJWAN               

DEEKSHA  SHARMA

11 A

KARTIK

VISHAL

11 B

SHIVANI

 

11 C

SAGAR

RITIKA  BISHT

11 D

ABHISHEK NEGI

RITIKA BISHT

12 A

NAYAN  BUDHA

 

12 B

POONAM

BANDANA

12 C

RIYA CHHETRI

SUSHMITA BURA

12 D

VIDHI TOMAR

VISHAKHA

  

 

 

Latest Circulars