STUDENT OF THE MONTH - JANUARY

 

 

 

 

 

CLASS

NAME

 

 

9A                          

ANUP RANA                                    

 NIKHIL SHARMA

 

9B                     

VISHAL RAJ

 

 

9C                      

KUMUD JOSHI                

 SHALINI BISHT

 

9D                     

JASPREET KAUR

SHEFALI THAPA

 

9E                    

KARTIKYA MEHRA                        

 HIMANSHU KUMAR

 

10 A                   

DEEPAK NEGI                 

 SHIVANI SHARMA

 

10 B                    

MANISH SINGH                  

DEVANSH

 

10 C                   

CHIRSANCHIT KOHLI

VIDISHA RAWAT

 

10 D                    

MANISHA BHATT

NEELAM

 

11 A                     

ASHUTOSH RAWAT                            

 

 

11 B                  

ANJALI GURUNG

 KRITIKA JOSHI

 

11 C           

SHRADHA

 HIMANSHI

 

11 D

SUSMITA

 

 

11 E

RENU

 

 

12 A                  

 ANJALI SANDAL

 

 

12 B                  

ANISH SIROLA  

 VINAY

 

12 C                       

VIKASH BHANDARI

 SONU KUMARI

 

12 D                  

GAURAV BHATT                    

 PRASHANT

    ASHUTOSH           

 

 

Latest Circulars