NOVEMBER

 

CLASS

                 NAME

 

6A

 DIVANSHI

 

6B

SHIVAM SINGH

 

6C

PRATIK

 

6D

MAHAK GARIYA 

 

6E

KASHISH NEGI 

 

7A

HARSHVARDHAN

 

7B

SOMYA GURUNG

 

7C

VIKAS SAGOI

 

7D

 PRANJAL SINGH

 

8A

 SUBHAS

 

8B

AMIT RAWAT

 

8C

NAND KISHOR

 

8D

KHUSHI RAWAT

 

9A

RISHAV SINGH                 

 

9B

 SAHIL

 

9C

ABHI BISHT

 

9D

ASHUTOSH SINGH

 

9E

 DEEPANSHU GUPTA

 

10 A

 ABHAYRAJ                      

 

10 B

VIRENDRA SINGH

 

10 C

 KANISHA

 

10 D

AYUSH ANIL

 

11 A

MAHENDRA TANDI                                       

 

11 B

RAHUL PANWAR                                 

 

11 C

BHAWNA

 

11 D

 AYUSHI CHAUDHARY

 

11 E

ROHAN

 

12 A

ANJALI

 

12 B

ABHISHEK MALIYAL

 

12 C

DEEPIKA

 

12 D

VAISHALI THAPA                                      VINOD NEGI

 

Latest Circulars